Monthly Archive: April 2017

Podophyllin

Người ta bảo vệ vùng da xung quanh, chấm dung dịch podophyllin rồi để nguyên Đối với các mụt cơm loại khác, bạn hãy coi phần tự lực chữa trị dưới đây. Bác sỹ sẽ làm gì? Có nhiều phương…
Read more

4bd60f99be2bdcc71ea0e4879979cb1feb0da597