Author Archive: admin

Podophyllin

Người ta bảo vệ vùng da xung quanh, chấm dung dịch podophyllin rồi để nguyên Đối với các mụt cơm loại khác, bạn hãy coi phần tự lực chữa trị dưới đây. Bác sỹ sẽ làm gì? Có nhiều phương…
Read more

843492e6b4d75cf34dd92852ce903450c80ad1da