Cách tính tiền bảo hiểm xã hội 1 lần

 Có không ít người thắc mắc hoặc không nắm rõ được công thức tính bảo hiểm xã hội 1 lần hưởng. Vậy thì bạn hãy tìm hiểu cách tính bảo hiểm dưới đây nhé.

Cách tính tiền bảo hiểm xã hội 1 lần được xác định bằng công thức sau: bảo hiểm xã hội 1 lần = số tháng × mức bình quân lương.

+ Thứ nhất, xác định số tháng được hưởng

Thời gian tham gia bảo hiểm xã hội sẽ xác định theo giai đoạn trước năm 2014 và sau năm 2014 được thực hiện theo Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 29 tháng 12 năm 2015 như sau:

Cách tính tiền bảo hiểm xã hội 1 lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 đến 06 tháng được tính làm tròn là nửa năm, từ 07 đến 11 tháng được tính làm tròn là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01/ 01/2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó sẽ được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2014 trở đi để tính làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Như vậy, thời gian tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được xác định như sau:

– Giai đoạn trước năm 2014: nếu như bạn tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 6/2012 đến hết tháng 12/2013 (tức 1 năm 7 tháng). Thời gian tham gia bảo hiểm xã hội trước năm 2014 của bạn được tính là 1 năm và 7 tháng lẻ được chuyển sang giai đoạn từ năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

+ Thứ hai, xác định mức bình quân tiền lương

Teo khoản 2 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, tính trợ cấp một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ khi Luật bảo hiểm xã hội có hiệu lực:

Người lao động có toàn bộ thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì sẽ được tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

Như vậy, mức bình quân tiền lương tháng để tính bảo hiểm xã hội 1 lần là bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian là 24 tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Sau khi xác định được hai hệ số là thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội và xác định mức bình quân tiền lương thì các bạn có thể tính được số tiền bạn được hưởng bảo hiểm xã hội ra sao.

Xem thêm:
https://baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/dich-vu-cong-gddt.aspx
<span style="font-size: 10pt;" data-sheets-value="{"1":2,"2":"http://giaotrinhbatdongsan.com/?p=4236"}” data-sheets-userformat=”{"2":1049345,"3":[null,0],"11":3,"12":0,"23":2}”>http://giaotrinhbatdongsan.com/?p=4236

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *