Hệ limbic là gì?

Là tập hợp các cấu trúc của não cùng (telencephalon), não trung gian và não giữa tham gia vào điều tiết các phản ứng và trạng thái chung của cơ thể.
Đặc điểm của não người già là sự không đồng hướng của sự thay đổi độ nhạy cảm theo tuổi tại các trung tâm thần kinh khác nhau. Độ nhạy cảm của một số cấu trúc đối với acetylcholin, catecolamin lúc già tăng, còn đối với các chất khác giảm xuống nếu điều này xảy ra trong trung tâm mà tại đó việc tổng hợp, bảo tồn chất môi giới của bản thân nó giảm, thì sự thay đổi đó mang ý nghĩa thích nghi.
Như vậy, lúc già chức năng của các synap, các mối tiếp xúc nowrron có thể đảm bảo ở mức độ nhất định, nhờ những thay đổi phức tạp trong cơ thể chuyển giao qua synap (giảm tổng hợp chất môi giới, đồng thời với giảm cường độ phân hủy nó, tăng độ nhạy cảm của tế bào được thần kinh điều hòa).
Nhờ có sự phân tầng phức tạp của các mức tự điều hòa khác nhau – từ tế bào đến toàn cơ thể, đã hình thành phản ứng thích nghi của cá thể. Các trung tâm điều hành hệ thống tự điều tiết ở mức cơ thể là não, hệ thần kinh trung ương. Tromg trường hợp này những mối liên hệ trực tiếp là các ion đường thần kinh và thể dịch. Các mối liên hệ ngược chiều là những ảnh hưởng thần kinh và thể dịch thông báo cho các trung tâm điều tiết về sự thay đổi hoạt động của các đối tượng điều tiết. Đối với cơ thể sống luôn tồn tại nguyên tắc cơ bản cho bất kỳ hệ thống nào là: để điều khiển phải biết kết quả cho sự điều khiển.
Trên cơ sở các kết quả đã có cho phép khẳng định: những thay đổi nguyên phát trong các trung tâm thần kinh, trong điều hòa thần kinh thể dịch đều làm giảm độ bền của cân bằng nội môi, làm xuất hiện những thay đổi thứ phát theo tuổi xẩy ra trong nội tạng, hoạt động cơ xương.
Các quá trình xẩy ra trong hệ limbic có ý nghĩa quyết định đối với điều tiết hoạt động của các cơ quan bên trong cơ thể, đối với việc thực hiện các mối liên hệ hành vi, tình cảm. Qua các đường dẫn thần kinh đặc biệt, các quá trình chuyển hóa, hoạt động của các nội tạng tăng hay giảm đều do các hormon nhất định điều tiết.
Hệ limbic (hệ viên) là tập hợp các cấu trúc của não cùng (telencephalon), não trung gian và não giữa tham gia vào điều tiết các phản ứng và trạng thái chung của cơ thể (ngủ, thức tỉnh, xúc cảm, hành vi, stress, đảm bảo cân bằng nội môi v.v). Cấu tạo quan trọng nhất của hệ limbic là hypothalamus. Đó là một phần nhỏ của não kiểm soát các quá trình cơ bản tại môi trường bên trong cơ thể, thực hiện mối liên hệ giữa cảm xúc và các phản ứng dinh dưỡng, điều tiết hoạt động của các cấu trúc thuộc hệ limbic được thực hiện qua hypothalamus.