Monthly Archive: April 2017

Podophyllin

Người ta bảo vệ vùng da xung quanh, chấm dung dịch podophyllin rồi để nguyên Đối với các mụt cơm loại khác, bạn hãy coi phần tự lực chữa trị dưới đây. Bác sỹ sẽ làm gì? Có nhiều phương…
Read more