Các phản xạ từ các thụ quan của tim và từ các mạch máu

Sự suy giảm các ảnh hưởng tiết colin đối với tim liên quan đến sự phá huỷ các đầu tận cùng thần kinh, liên quan đến sự suy giảm, tổng hợp acetylcholine. Trong những trường hợp này việc tăng tính nhạy cảm đối với acetylcholine có ý nghĩa thích nghi. Khi diễn ra quá trình này việc giảm cường độ thuỷ phân chất trung gian có vai trò lớn.Trong những biến đổi kiểm soát thần kinh về tiết adrenalin và tiết colin những rối loạn về cấu trúc và chức năng trong các hạch thực vật có ý nghĩa lớn.
Giới hạn phản ứng có thể có của hệ tim mạch trả lời đối với tác động của các hormone bị giảm khi về già, nhưng tính nhạy cảm tăng lên. Điều đó được dẫn chứng khi dùng insulin, thyroxin, các steroid sinh dục trong tuần hoàn. Trong những biến đổi chức năng tuần hoàn lúc về già thì tác động của vasopressin có ý nghĩa lớn. Người ta chứng minh rằng nồng độ của vasopressin tăng theo tuổi, tính nhạy cảm của tim và các mạch đối với vasopressin được tăng lên, miễn dịch nhanh (tachyphylaxis) bị suy giảm. Ở những động vật già những liều nhỏ hormone sẽ gây ra cao huyết áp thực nghiệm, thiểu năng vành. Người ta đã chứng minh rằng nồng độ vasopressin tăng trong máu các bệnh nhân cao huyết áp, thiếu máu cục bộ của tim. Người ta cho rằng tất cả những biến đổi này về lượng và tác động của vasopressin có vai trò lớn trong phát triển bệnh lý tuần hoàn lúc về già. Khi phân tích những biến đổi nảy sinh trong quá trình lão hoá cơ thể của hệ thống hô hấp, việc trước tiên phải chú ý là còng lưng và sự biến dạng của lồng ngực. 
Các phản xạ từ các thụ quan của tim và từ các mạch máu
Sự thích nghi bền vững của hệ thống tim mạch đối với những điều kiện thường xuyên bị thay đổi của hoạt động cơ thể là nhờ có thông tin ngược chiều từ các thụ quan của tim và các mạch. Những biến đổi theo tuổi của các phản xạ từ tim và các mạch máu sẽ dần đến thay đổi các hiệu ứng về huyết động. Dường như khi về già các phản xạ từ các thụ thể áp (barorécepteur) của xoang cảnh và cung động mạch chủ bị suy giảm. Những biến đổi ngưỡng áp lực tăng ở những con vật già, gây ra các phản xạ tăng và giảm áp. Các phản xạ từ cung động mạch chủ có ý nghĩa đặc biệt trong điều hoà tuần hoàn. Rõ ràng khi kích thích dây thần kinh thuộc động mạch chủ kéo dài huyết áp sẽ được giữ ở mức thấp lâu, trong một số giờ. Ở những động vật già dù kích thích dây thần kinh động mạch chủ huyết áp động mạch vẫn bị tăng lên. Ngoài ra khi về già dưới tần số kích thích thấp sẽ xuất hiện sự bất thuần nhất trong việc thực hiện phản ứng hạ áp.