Điều hòa thần kinh thể dịch

Điều hòa thần kinh thể dịch còn liên quan tới các cơ chế đặc biệt quan trọng của tăng sự sống, khả năng ổn định của cơ thể, tăng tuổi thọ.
Như vậy lúc già mối tương quan giữa các cách phân hủy noradrenalin thay đổi. Chính điều này làm cho phản ứng kéo dài, đôi lúc khác hoàn toàn về mặt bản chất.
Như vậy, những thay đổi điều tiết thần kinh không chỉ liên quan tới những chuyển biến xẩy ra trong não, mà cả ở ngoại biên trong giai đoạn liên hệ xuôi chiều – trong giai đoạn truyền thông tin từ thần kinh sang tế bào.
Kết quả – rất nhiều những thay đổi chức phận của não bộ liên quan với phát triển theo giai đoạn (etagenez). Cách ngăn ngừa những thay đổi này là tạo ảnh hưởng của các quá trình thần kinh hóa học. Y học hiện đại đã có hàng trăm, hàng nghìn phương tiện ảnh hưởng tới tình trạng của não bộ. Tác dụng của chúng được thực hiện qua các quá trình thần kinh hóa học. Việc điều khiển chúng theo ý định là con đường bảo tồn tâm lý, tình cảm và khả năng làm việc.
Điều hòa thần kinh thể dịch
Trong mỗi giai đoạn phát triển khoa học nhất thiết phải tập trung sức lực vào hướng quan trọng hơn cả. Vấn đề chủ yếu là phải phát hiện ra các cơ chế nền tảng, các quy luật, các hiện tượng tự nhiên. Điều này có nghĩa là tạo ra các phương pháp và phương tiện có thể làm thay đổi cuộc sống thực tế của chúng ta một cách cơ bản. Biết và cảm nhận, thấy và tiên đoán nằm trong thiên tài của các nhà bác học. Nếu biết mà không suy nghĩ sáng tạo cũng vô ích. Có những người với tri thức bách khoa toàn thư cũng chẳng làm được việc gì đáng kể cho khoa học. Sự hiểu biết các vấn đề, khả năng đánh giá lượng thông tin khổng lồ là những điều kiện tối quan trọng trong công việc của tập thể sáng tạo hiện đại.
Trong lão khoa điều đáng quan tâm là số lượng các công trình nghiên cứu có liên quan, những thông tin cần thiết giúp định hướng nghiên cứu. Trong thế kỷ XX đã có một khối lượng khá lớn các công trình nghiên cứu về điều hòa thần kinh thể dịch. Các công trình đó có ý nghĩa rất lớn trong nghiên cứu sự già hóa.
Những thay đổi về mặt thần kinh thể dịch quyết định sự lão hóa của toàn bộ cơ thể, sự thay đổi tâm lý, hành vi, trí nhớ, tình cảm, khả năng lao động trí óc và chân tay, chức năng sinh sản, điều hòa nội môi của cơ thể, các khả năng thích nghi của nó, sự phát triển bệnh lý lứa tuổi. Ngoài ra điều hòa thần kinh thể dịch còn liên quan tới các cơ chế đặc biệt quan trọng của tăng sự sống, khả năng ổn định của cơ thể, tăng tuổi thọ.