Mối tương quan đối lập

Lúc già mối tương quan đối lập bị rối loạn khá nhiều.
Chính vì vậy sự thay đổi trạng thái của trung tâm thần kinh tùy thuộc vào mức độ già hóa của các nơron trong đó, vào ảnh hưởng của các trung tâm thần kinh khác.
Lúc già xuất hiện đồng hưng tính của các trung tâm thần kinh, có nghĩa là không còn sự khác nhau về mặt hưng tính trong từng trung tâm thần kinh riêng biệt. Điều này giúp giải thích rất nhiều đặc điểm hoạt động của não lúc già. Vì chức năng hoàn chỉnh của não chỉ thực hiện được nhờ có những thay đổi đa dạng phức tạp, nên sự xuất hiện đồng hưng tính sẽ tạo điều kiện cho phát triển rối loạn hoạt động tổng hợp của não bộ, rối loạn điều hòa phối hợp các động tác tinh vi.
Một số các hình thức phối hợp hoạt động của các trung tâm thần kinh là mối tương quan đối lập. Ví dụ trong hành tủy có trung tâm đối lập như co và giãn. Nhờ đó có thể đi, chạy, hoạt động các chi trên một cách nhịp nhàng. Lúc già mối tương quan đối lập bị rối loạn khá nhiều. Khi não hoạt động căng thẳng còn xuất hiện những thay đổi chức năng thô bạo. Nhờ vậy mà nhiều rối loạn vận động, sự xuất hiện các loại bệnh lý hô hấp được xác định. Sự đồng hưng tính của não làm cho nó trở nên nhạy cảm hơn đối với tác động của các kích thích mạnh và lặp đi lặp lại. Nó là cơ sở của sự phát triển các rối loạn trung ương, của sự xuất hiện rối loạn thần kinh.
Những cấu trúc bên trên của não kiểm soát hoạt động các cấu trúc bên dưới. Vì vậy các nơron vận động của tủy sống chịu sự kiểm soát của vỏ não, của các cấu trúc dưới vỏ. Lúc già sự kiểm soát này thay đổi, chủ yếu là ảnh hưởng ức chế bị suy yếu. Kết quả đưa đến các cơ chế trung ương điều tiết vận động thay đổi. Chúng ta biết rằng ức chế có hai chức năng: trước hết là chức năng điều hòa – được xác định bởi tập hợp thông tin cần thiết; thứ hai là chức năng bảo vệ, khôi phục-được xác định bởi ảnh hưởng lên trao đổi chất, khả năng làm việc của tế bào thần kinh. Đó chính là nguyên nhân tại sao sự suy giảm ảnh hưởng ức chế giữa các trung tâm lại làm rối loạn xu hướng phát triển của các dòng thông tin trong não, đưa đến giảm khả năng lao động.
Các nơron trong não “quan hệ” với nhau bằng ngôn ngữ hóa học. Chúng “nói chuyện” với nhau nhờ sự giúp đỡ của các chất môi giới. Bezrukov đã sử dụng điện cực hóa học gắn trong các trung tâm thần kinh khác nhau để đưa chất môi giới vào và ghi sự khác biệt trong phản ứng của thỏ già và thỏ trưởng thành.