Những ảnh hưởng thần kinh ngoài tim và những ảnh hưởng hormon

Các ảnh hưởng của trung tâm huyết động đối với hệ thống tim mạch được điều hòa thông qua một phức hợp những con đường thần kinh thể dịch ngoài tim. Khi lão hóa sự kiểm soát thần kinh trực tiếp lên hoạt động của tim bị suy yếu. Trên thực nghiệm ta thấy ở những con thỏ già các ngưỡng ảnh hưởng thần kinh giao cảm gây biến đối huyết động, biến đổi khả năng co bóp của cơ tim tăng lên. Khi kích thích các hạch hình sao ở động vật già có thể làm thể hiện rõ hơn những ảnh hưởng tiết adrenalin co cơ dương tính. Sự hạn chế này của các ảnh hưởng thần kinh giao cảm đối với cơ tim có thể là một trong những nguyên nhân giảm khả năng co bóp của nó. Sự suy giảm các ảnh hưởng trương lực tiết adrenalin đối với tim là một trong những nguyên nhân làm chậm lại nhịp co bóp của tim lúc về già. Sự suy yếu ảnh hưởng thần kinh giao cảm đối với tim liên quan đến sự phá hủy các đầu tận cùng của giao cảm, liên quan với giảm tổng hợp noradrenalin, suy yếu sự tái lập của nó.
Sự hạn chế các ảnh hưởng dương tính về co sợi cơ của các dây thần kinh giao cảm đối với tim kết hợp với sự suy giảm các cơ chế điều hoà thuộc vi lượng đồng căn (định luật Franc-Starling) sẽ làm giảm các khả năng thích nghi của tim một cách cơ bản. Nhiều tác giả đã chứng minh rằng ở động vật già adrenalin đã gây ra những thay đổi huyết áp rõ rệt hơn. Theo Hoffmann và Junichico và các cộng sự khác thì ở những người già tính nhạy cảm của hệ thống tim mạch đối với các catecholamine tăng lên. Một số tác giả khác cho rằng khi tiêm adrenalin cho người có tuổi sẽ xuất hiện những thay đổi rõ rệt hơn thể tích phút của máu, thể tích bóp, huyết áp. Qua nhiều thí nghiệm các tác giả đã chứng minh rằng, trong quá trình lão hoá sự điều hoà thần kinh thể dịch cuả các vùng mạch máu khác nhau thay đổi không giống nhau. Những biến đổi các phản ứng tuần hoàn thường liên quan với sự biến đổi số lượng và trạng thái hình thể cấu trúc của các thụ quan adrenalin. Theo ý kiến của một số tác giả số lượng các thụ quan adrenalin khi già sẽ giảm xuống.
Frolkis cho rằng khi già các phản ứng tiết colin thay đổi rõ rệt; ngưỡng ảnh hưởng về điện của dây thần kinh phế vị đối với tim tăng lên. Đồng thời biến đổi huyết động, khả năng co bóp của cơ tim sẽ xuất hiện ở động vật già dưới ảnh hưởng của một lượng nhỏ acetylcholine, nhưng nó sẽ bị phong toả khi có một lượng nhỏ atropine, vì nó liên quan đến giảm số thụ quan cholin (cholinoreceptor).