Những nhân tố dẫn đến thành công.

Những số đo về chiều dài ngón tay, thường ngắn đi cùng tuổi tác, thì lại thấy ngón tay các cụ dài ra; các khớp trước đây cứng đơ thì đã mềm mại hơn, tư thế đã bắt đầu thẳng lại như những năm còn trẻ. Sức mạnh cơ bắp, như cách đo bằng nắm tay, đã được cải thiện, cũng như thính lực và thị lực. Nhóm đối chứng cũng cho thấy một số cải thiện (Langer giải thích là đi du lịch và được đối xử đặc biệt cũng làm cho người ta cảm thấy trẻ ra). Nhưng nhóm đối chứng thực sự suy kém về một số dấu hiệu như sự khéo léo của bàn tay và độ dài của ngón tay. Trí năng được coi là không đổi ở những người đã trưởng thành thì trên phân nửa nhóm thực nghiệm cho thấy trí năm tăng trong năm ngày khi họ được trở về năm 1959, trong khi một phần tư các cụ thuộc nhóm đối chứng thì giảm về chỉ số thông minh I.Q.
Nghiên cứu của giáo sư Langer là một cột mốc chứng minh rằng những dấu hiệu gọi là không thể đảo ngược được của lão hóa là có thể đảo ngược khi dùng tới sự can thiệp về mặt tâm lý. Bà coi thành công này là do ba nhân tố: Các cụ được đề nghị ứng xử cứ như khi các cụ còn trẻ hơn; Các cụ được đối xử cứ như các cụ còn trí lực và độc lập không phiền tới những người trẻ hơn (không giống như cách họ thường được đối xử ở nhà, – chẳng hạn những ý kiến của các cụ được trân trọng gợi để các cụ nói ra, và thực sự được lắng nghe); Các cụ được đề nghị theo những hướng dẫn phức tạp về những việc làm thường nhật. Vì tất cả những nhân tố này đều chồng chéo nên Langer cũng không biết chắc chắn nhân tố nào là nhân tố quan trọng nhất. Bà đã suy đoán là, một nghịch đảo tương tự về sự lão hóa có thể có được kết quả, nếu các ông này giao thực hiện một nhiệm vụ phức tạp nào đó, chẳng hạn soạn một vở opera – một nhiệm vụ mà Verdi tự đặt cho mình ở cuối những năm 70 của ông.
Tôi đã suy ngẫm về những kết quả của Giáo sư Langer trong nhiều năm và kể từ đó, lần đầu tiên tôi đã viết về vấn đề này khi có thời gian riêng. Mô hình tư duy cũ bảo rằng thời gian là khách quan, nhưng sự thật cơ thể chúng ta đáp ứng với thời gian chủ quan, như ghi lại trong trí nhớ và những cảm nhận nội tại. Langer đã làm cho các cụ này thành các vị lữ khách trong thời gian nội tại; các cụ hành trình ngược lại 20 năm về mặt tâm lý, và cơ thể họ tuân thủ sự kiện này.