Phát triển tâm thần ngược chiều và tạo ra cái đèn con người

Dù cho có sử dụng không theo ý muốn, cũng là các kích thích khá mạnh. Điều ấy cũng áp dụng cho cái Tâm thần ngược chiều. Bạ có thể làm quay lại tại một thần kinh chiều đi của nó cùng điện thần kinh và gửi ngược lại các thông điệp. Với điều kiện gửi một hiệu lệnh chỉ huy của quyền lực tâm thần khá đủ mạnh để ra lệnh cho nó làm như thế. Như vậy, đoạn thần kinh ấy ấy giữ lại tại điểm khớp thần knih, chất acetylcholine mà nó tạo ra để cho phép điện thần kinh của nó vượt qua điểm khớp thần kinh, và lại hấp thụ vào, cái đó sẽ làm cho nó trả lại các thông điệp đến nơi xuất phát.
Sự kháng cự mà cái điện thần kinh ngược chiều đó gặp tại cơ thể của đoạn thần kinh ấy gây cho một sự tạo ra một lượng rất lớn năng lượng và khí nóng. Hậu quả là, da bạn sẽ loại bỏ một lượng không bình thường về khí nóng bức xạ và các tia hồng ngoại. Đó gọi là tâm thần ngược chiều. Các tia hồng ngoại đó càng nóng càng ngắn, các sóng của nó càng ngắn và bóng khi ở trong bóng tối. Tăng mạnh năng lượng và khí nóng sản xuất tại các đầu dây thần kinh thật cao độ, sẽ tạo ra một cái đèn con người. Bài tập sau đây sẽ tạo cho bạn một tâm thần ngược chiều rất mạnh.
Ngồi chắc chắn trong phòng, nhúng tay vào một (một tay) bát nước thật lạnh. Một thông điệp lập tức nhanh chóng mang trên dây thần kinh đến não bạn. Khi nó tới các điểm thần kinh của cột sống, nó chạy qua và chạy đến trung tâm ghi nhận cảm giác. Các dây thần kinh của bàn tay bạn, cánh tay, ngay cả đến trung tâm ghi nhận cảm giác đã tạo ra trong lộ trình một tích điện âm (-) của điện thần kinh.
Nhưng, đừng để trung tâm ghi nhận cảm giác tiếp sức cho thông điệp ấy đến tâm trí ý thức, vì rằng hoặc tâm trí ý thức sẽ giữ lại trung tâm ghi nhận cảm giác và sẽ ra lệnh cho nó chấp nhận các cảm giác lạnh đến từ bàn tay như ít lạnh hơn trên thực tế của nó hoặc nó ném ra các hiệu lệnh đến cơ của tay bạn là rút bàn tay ra khỏi bát nước lạnh khó chịu ấy.
Muốn tránh cho cái đó khỏi xảy ra, ngay khi bạn nhúng bàn tay vào bát nước lạnh, lao ngay một tên lửa điều khiển ầm ỹ đến trung tâm ghi nhận cảm giác để nó chuyển đổi cảm giác lạnh nó nhận được ở bàn tay bạn thành một cảm giác rất nóng.
Thực hành bài tập này và nhân lên nhanh chóng lực truyền đạt của tên lửa chỉ huy của quyền lực tâm thần để làm dừng lại và chuyển đổi thông điệp cho đến khi bàn tay lạnh của bạn cảm thấy trở nên nóng.