Sự gắng sức về thể lực

Các tác giả cũng cho thấy ý nghĩa hiển nhiên của những biến đổi theo tuổi xẩy ra ở mức hàng rào huyết – khí của phổi, khó khăn khuếch tán O2 vào máu của các mao mạch phổi ở người có tuổi và người già.
Sự gắng sức về thể lực
Về già dự trữ hô hấp bị giảm mạnh, lý do đầu tiên là thông khí tối đa của phổi bị giảm theo tuổi. Khi gắng sức về thể lực ở tuổi già việc tăng thông khí phổi sẽ đạt được cơ bản không phải bằng cách thở sâu, mà là nhờ thở nhanh, có nghĩa là bằng con đường không tinh tế so với tuổi trẻ. Các tác giả thấy rằng, giữa tăng công suất làm việc và tăng thông khí phổi khi về già sẽ hình thành những mối tương quan khác nhau so với người trẻ. Khi làm việc gắng sức không lớn và trung bình thể tích phút và nhu cầu ở những người già tăng lên ở mức độ tương đối lớn so với tuổi trung niên. Nhưng khi gắng sức về thể lực nặng hoặc kéo dài, thông khí ở họ sẽ dừng lại ngang mức ở những người trẻ. Các tác giả cho rằng “rào ngăn thích nghi” sẽ xuất hiện cùng với lứa tuổi giữ cho cơ thể tránh khỏi gắng sức quá mức.
Một số tác giả khác còn cho biết thêm – khi tăng công suất làm việc tại các thời điểm nhất định cũng thấy ngừng tăng nhu cầu. Các tác giả cho rằng cùng một việc làm chân tay sẽ phát sinh giảm oxy huyết động mạch rõ rệt hơn ở người già so với lứa tuổi trung niên. Ở một mức độ nhất định điều đó có thể liên quan với việc vận chuyển từ phổi vào máu suy giảm hơn so với tuổi trung niên, vì người ta đã chứng minh rằng, mức tăng khả năng khuếch tán phổi của các đối tượng nghiên cứu khi gắng sức về thể lực đã bị giảm đi rõ rệt theo mức tăng lứa tuổi. Những thay đổi cơ bản ở những phút đầu tiên của chu kỳ hồi phục là đặc điểm của sự biến đổi hô hấp ngoài theo tuổi liên quan với công việc chân tay.
Ở tuổi 12, thể tích phút của nữ vượt nam và vượt cả người lớn. Đến 16-17 tuổi thể tích phút của nam lại vượt nữ. Một số tác giả cho rằng thể tích phút ở tuổi dậy thì vượt cả của người lớn, một số tác giả khác cho rằng cũng chỉ ở mức độ người lớn. Theo ý kiến của một số tác giả – khi so sánh tuổi trẻ với trung niên thấy giảm có chừng mực, còn so với người có tuổi thì giảm nhiều ở hai thông số dung tích sống: khả năng hít vào và thở ra. Tuổi tăng lên, nhiều tác giả đã chứng minh, xảy ra giảm có chừng mực các chỉ số hô hấp ngoài. Dung tích sống giảm theo lứa tuổi giống nhau ở cả hai giới. 
Ở nữ giảm rõ rệt cường độ hít vào và thở ra. Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi thì việc giảm cường độ hít vào và thở ra xuất hiện ở người Việt Nam muộn hơn. Vào khoảng 35-44 tuổi.